Redaktionen

 

Bjarke Holst
Chefredaktør
Studerer Journalistik og Miljøplanlægning
E-mail: jbholst@ruc.dk
Telefon: 23 61 36 32

 

 

Ida Zachrau Andersen
Chefredaktør
Studerer Journalistik og Kommunikation
E-mail: iza@ruc.dk
Telefon: 29 10 59 12

 

Julie Holst Ramsby
Redaktør for Fokus
Studerer Journalistik og Dansk
E-mail: jholstr@ruc.dk

 

 

 

Laura Barfoed Mikkelsen
Redaktør for Fokus
Studerer Journalistik og Kommunikation
E-mail: labami@ruc.dk

 

 

 

Nanna Salver
Redaktør for Panorama
Studerer Journalistik og Kultur- og sprogmødestudier
E-mail: nwolffs@ruc.dk

 

 

Fie Mortensen
Redaktør for Panorama
Studerer Journalistik og Kommunikation
E-mail: fimo@ruc.dk

 

 

Niklas Asp Nielsen
Redaktør for Vores Verden
Studerer Journalistik og Informatik
E-mail: naspn@ruc.dk

 

 

SKRIBENTER FOR METIER #13

Asger Skovdal Jepsen (asgerskovdaljepsen@gmail.com)
Cathrine Marie Nørgaard (camano@ruc.dk)
Ema Seferovic (emasefe@ruc.dk)
Emil Villy Rømer Olsen (evilly@ruc.dk)
Josefine Emilie Fjelstervang (emilief@ruc.dk)
Julie Holst Ramsby (jholstr@ruc.dk)
Katrine Foldager Stokbro (kstokbro@gmail.com)
Katrine Hedeboe Kristensen (kahekr@ruc.dk)
Laura Barfoed Mikkelsen (labami@ruc.dk)
Mathilde Bugge Jepsen (mbuggej@ruc.dk)
Morten Madsen (mail@mortenmadsen.com)
Sigrid Schjær Jensen (sigrid.jensen@hotmail.com)
Simone Baadsgaard Holm Hansen (sbhh@ruc.dk)

RUCJournalisternes Magasin